Coaching – vad är det?

Om allt var möjligt, vad skulle du helst vilja göra då?

Coaching är ett samarbete mellan coach och klient där vi tillsammans jobbar från nuläget mot önskat mål och utveckling. Det är en process där coachen vägleder och frågar så att klienten själv hittar svaren för att komma vidare. Detta leder till personlig utveckling och en ny självkännedom.

Coaching är till för alla människor, för dig och för mig i förhållandet till hela vår omgivning. Det är viktigt att hitta den rätta balansen i livet. Det vill säga mellan arbete och fritid samt i relationer till familj och vänner. Coaching är en beprövad metod som fungerar.

Varför coaching?

Coaching ökar din motivation att se möjligheter. Varje människa har förmåga att tänka och fatta beslut. Få en positiv inställning till livet samt att den coachade får känslan att ständigt vara på väg framåt i den riktning och mot det mål han eller hon själv valt.

Självtest

Är du coachbar just nu?

  1. Jag är redo att tänka igenom de perspektiv jag har och försöka med nya.
  2. Jag kommer att hålla alla mina coaching-avtal.
  3. Jag är redo att göra det jobb som krävs för att jag skall nå mina mål.
  4. Om jag upplever att jag inte får det jag behöver, säger jag till med en gång så att vi kan anpassa relationen med det samma.
  5. Jag ser coachingen som en investering i mitt liv.

Boka

Se prislistan för kostnad.