Tack till Annica Moberg för din text! – http://www.annicamoberg.se/

Biomagnetisk parterapi eller Biomagnetism är ett terapeutiskt system utvecklat av Dr Isaac Goiz Duran, medicine doktor, som bygger på hans upptäckt av det första biomagnetiska paret (BMP) år 1988. Metoden innebär att två magneter, en plus och en minus om vardera 1000-10 000 Gauss, placeras på specifika kroppsområden för att eliminera virus, bakterier, parasiter och svampinfektioner – alla grunden till de flesta sjukdomar.

Dr Goiz Duran har också utvecklat BMPs positiva effekt på underfunktion i kroppens organ, körtlar och andra obalanser, som inte direkt orsakats av sjukdomsalstrande mikroorganismer (patogener). Till dags dato används över 700 identifierade biomagnetiska par för olika symptom och åkommor.

Rent praktiskt innebär behandlingen, att patienten ligger på terapibänken med kläderna på, medan terapeuten placerar ut set av magnetiska par på kroppen (jämförbart med akupunktur punkter) – alltid en med positiv samt en med negativ pol.

Symtomen/sjukdomen befinner sig i ett organs och/eller vävnads obalans i Ph värdet som skapar den positiva och negativa laddningen. När den joniska obalansen korrigeras och därmed Ph-värdet försvinner besvären eftersom balansen är återställd med det biomagnetiska paret.

De flesta symptom och åkommor förbättras med endast en behandling. Vanligt är också att patienten behöver 3-5 behandlingar för att bli besvärsfri, medan en del personer kan behöva fler behandlingar. Hela kroppen, alla organ, körtlar, större ben- och muskelmassor skannas före behandlingen (enligt principen för Kinesiologi) efter eventuella obalanser i kroppens Ph-värde. Därefter placeras +magnet eller –magnet på de obalanserade områdena för att återta ett balanserat eller neutralt Ph-värde.

Biomagnetism undersöker, upptäcker, klassificerar, mäter och korrigerar fundamentala förändringar i levande organismers Ph-värde. När Ph-värdet väl är balanserat (pH 7,0), regleras och korrigeras omgående de infekterade områdena. Denna  terapeutiska metod kan identifiera ursprunget till virus, bakterieinfektion och parasit- eller svampinfektion. Likaså kan den spåra underfunktion orsakad av patogena mikroorganismer i eller nära körtlarna.

Metoden är också 100-procentigt fri från bieffekter och fullständigt jämförbar med traditionell eller alternativ läkningsmetod. Där finns inte heller några kontraindikationer. Den är baserad på sjukdomens orsaker och inte på symtomen. Den kan kombineras med andra behandlingar – traditionell eller alternativ. Dock med undantag för behandling med kemoterapi eller strålbehandling. I så fall måste ett år ha passerat efter slutbehandlad kemoterapi eller strålning. Om du är gravid eller har pacemaker behöver jag få veta det innan behandlingen.

 

Boka

Se prislistan för kostnad.