Fasciabehandling

De senaste årens forskning visar att Fascia har mycket större betydelse för hälsa, värk och smärta än vi tidigare trott.

Fascia är ett nätverk av bindväv, utan början och slut, som omsluter allt i hela kroppen, från muskler och skelett, till organ och celler.

Fascian står för mer än en tredjedel av rörelseapparaten, här sitter de flesta av våra smärtreceptorer och nästan all kommunikation i kroppen går via fasican.

Om fascian blir skadad, klibbar ihop, blir kompakt eller inflammerad får vi ont, svårt att röra på oss och vår förmåga att återhämta oss blir sämre.

Fascia påverkas bl.a. av ålder, genotyp, sjukdomar, medicinering, kost, social stress, sömn, luftföroreningar och psykologisk stress (dvs. allt).

Behandling

Djupvågsbehandling är en behandling av fascia/bindväv där en behandlingsmaskin (Atlas Balans) genom harmoniska pulseringar skapar rörelse i kroppen, vilket ökar vätskeflöde & cirkulation och resulterar i avslappning och ökad rörlighet.

Behandlingsmaskinen genererar ca 400-1200 harmoniska pulseringar per minut som sätter fascian i rörelse.  En vågrörelser som sprids genom fascia likt ringar på vattnet och på så sätt kan stora områden behandlas både brett och djupt. Maskinens vågrörelser varierar i hastighet, vilket ökar effekten och samtidigt gör att behandlingen upplevs väldigt behaglig och skonsam.

Det ökar i sin tur avslappning, cirkulation och vätskeflöde vilket hjälper kroppen att läka sig själv.