Näringsterapi

Kroppen är en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och organsystem som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av kost, näringsstatus, fysisk aktivitet, stress, miljö, våra relationer, tankar, känslor, andning och genetik.

Näringsterapi tillämpar kunskapen om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter, örter m.m påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner.

Kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara får rätt förutsättningar.

Näringsterapi inriktar sig på människan i stället för symptom /diagnos och försöker hitta orsakerna till varför ohälsa har uppstått.

Att jobba med hälsa är en livslång process för en själv och kan ta lite tid och flera behandlingstillfällen för att hitta din väg till välbefinnande.

Hur många tillfällen är svårt att säga på förhand men vi får göra en plan som passar dina behov.

Så här går det till

 • Hälsoutvärderingen är ett omfattande frågeformulär om dig och din hälsa som du fyller i på nätet hemma i lugn och ro innan du kommer till mig.
 • Hälsoutvärderingen innehåller bland annat frågor om dina symptom, tidigare behandlingar och sjukdomshistoria, eventuellt läkemedelsbehandling, intag av ev kosttillskott, din kosthållning, livsstil, miljö och mycket mer.
 • Har du provsvar från sjukvården som du vill att jag tar hänsyn till så ta med dom vid första besöket.

Vid konsultationstillfället

 • Under konsultationstillfället går vi tillsammans igenom din ifyllda hälsoutvärdering. Denna information ger mig vägledning om vad som kan vara orsaken till dina hälsoproblem och hur vi skall gå vidare
 • Granskning av din medicinska historia och ev bifogade provsvar
 • Översyn av din nuvarande kosthållning och ev intag av kosttillskott
 • Jag utför levande blodanlys samt torrblodsanalys
 • Kinesiologi/manuell muskeltestning
 • Genomgång och vikten i hur du rör dig/motionerar i vardagen, ev stress samt hur viktig andningen är för din kropp

Jag knyter samman all information jag har samlat om dig och förklarar hur dina symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, körtel- eller organfunktion, genetik, kost, stress eller livsstil. Vi tillsammans lägger upp ett personligt behandlingsprogram till dig gällande livsstil, kost och kosttillskott som du följer fram till vår nästa uppföljning.

Ytterligare tester/provtagningar

Om så önskas kan jag även utföra följande tester/provtagningar:

 • Tungmetalltest
 • Sköldkörteltest
 • D-vitamin
 • Urinprover
 • Klimakterietest
 • Matintoleranstest

Uppföljande konsultationer

Under pågående behandling är det nödvändigt med regelbundna uppföljningar där vi korrigerar din behandlingsplan så vi kan stödja din kropps läkningsprocess på bästa möjliga sätt. Här har du också möjlighet att få svar på eventuella frågor om din hälsa eller behandlingsplan som har dykt upp sedan senaste konsultationstillfället.

Beroende på hur du och din kropp mår kan vi komplettera med andra behandlingsmetoder och egenvård som jag utövar och anser kunna gagna din hälsa.