Postural Workout, eller postural träning, har vuxit fram ur en kombination av grenar inom träning, hälsa och manuell behandling. Grundpelaren är Postural Terapi av BuserGreus en vidareutveckling av The Egoscue Method som startades i USA.

Vi kommer allt mer ifrån den rörelse som vår kropp egentligen är byggd att utföra i den miljön många av oss lever i idag.

Vi har djupt liggande hållningsmuskulatur som är de som ska hålla oss uppe när vi sitter och går. Problemet är oftast att vår stillasittande livsstil leder till är att dessa muskler inte får jobba som de ska och hamnar därför i ”viloläge”. Det leder i sin tur till att vår ytliga muskulatur tar över dess funktion och orsakar överbelastning och smärta. Vanligen i rygg och nacke. Vi behöver därför lära oss att återaktivera dessa muskler för att slippa värk/skador.

Postural Terapi är en metod som genom en specifik typ av behandling och träning syftar till att åtgärda grundorsaken till kronisk smärta, återkommande skador och öka prestationsförmågan genom att återskapa kroppens naturliga muskulära balans.

Genom postural träning/terapi kan man komma till rätta med kroniska besvär såsom återkommande ryggskott och ländryggsbesvär, stela nackar/skuldror och värkande höfter och knän.

Hur går det till

En utförlig hållningsanalys i kombination med symtombild och individens målsättning ligger till grund för behandlingen. Primärt används därefter skräddarsydda träningsövningar för att korrigera klientens problematik eller nå de uppsatta målsättningarna. Efter behov balanseras kroppen med övriga tekniker såsom

triggerpunktsbehandling

akupressur

neuromuskulära tester

fascia-behandlingar

motorisk integering

Varje kund får med sig ett för dem unikt, skräddarsytt träningsprogram med utförliga instruktioner och bilder som syftar till att korrigera hållning och kroppsfunktion. Detta bidrar i sin tur till smärtfrihet, frihetskänsla i kroppen och bättre prestationsförmåga.