Biomagnetism

Behandling genom magnetism och biomagnetiska par har utförts framför allt på den nord- och sydamerikanska kontinenten sedan 35 år tillbaka. I Sverige är detta en relativt ny och alternativmedicinsk metod som än så länge endast utövas av ett fåtal terapeuter.

Teorin bakom behandlingen är att många sjukdomar orsakas bl.a. av obalans i pH-värdet.

Obalans gör att mikroorganismer som virus, bakterier, svamp och parasiter kan bli aggressiva och skapa problem som i förlängningen kan leda till cellförändringar samt därefter olika åkommor och sjukdomar.
En terapeut inom Medicinsk Biomagnetism botar inte sjukdomar. Terapeutens uppgift är att lokalisera magnetfält med patogena mikroorganismer samt placera magneters syd – och nordpol på dessa magnetfält för att balansera kroppens pH-värde och därmed eliminera de smittbärande organismerna. När pH-värdet därefter har balanserats och de patogena mikroorganismerna eliminerats, kan kroppen själv ta hand om orsaken till uppkomna förändringar i systemet eftersom den naturliga självläkningsprocessen då har aktiverats.

Våra kroppar är självläkande om vi ger dem rätt förutsättningar att vara det!

Metoden är också 100-procentigt fri från bieffekter och fullständigt jämförbar med traditionell eller alternativ läkningsmetod. Där finns inte heller några kontraindikationer. Den är baserad på sjukdomens orsaker och inte på symtomen. Den kan kombineras med andra behandlingar – traditionell eller alternativ. Dock med undantag för behandling med kemoterapi eller strålbehandling. I så fall måste ett år ha passerat efter slutbehandlad kemoterapi eller strålning. Om du är gravid eller har pacemaker behöver jag få veta det innan behandlingen.