Kraniosakral terapi

William Garner Sutherland (1873- 1954) var en av pionjärerna inom osteopati. Han utforskade det kraniosakrala systemet, ett fysiologisk system som löper mellan skallen (kraniet) och korsbenet (sakrum) samt ryggmärgen tillsammans med ryggmärgsvätskan.

Dr Sutherland fann att dessa delar tillsammans utgör ett slutet system med cirkulerande vätska (ryggmärgsvätskan) och att detta system, precis som hjärt- och kärlsystemet, rör sig i en särskild rytm.

Dr Sutherland upptäckte att det gick att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekniker. Kraniet och sakrum är delarna som gett namn åt kraniosakral terapi.

Dr Sutherland utvecklade kraniosakral terapin till att omfatta mer än skalle, ryggrad och korsben, vilket gör att det idag finns en kunskap och förståelse för hur man kan behandla även andra vävnader som bindväv, ryggkotor, leder, muskler och organ. Kroppen är en helhet och alla strukturer är sammanlänkade med bindväv och varför en obalans i en del av kroppen kan ge påverkan i en annan del.

En helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina vävnader. I en kropp som begränsas av ohälsa, begränsas även dessa mikrorörelser. Obalansen kan övergå i ett kroppsligt symtom som t ex kan upplevas som en spänning i muskler, värk, en inflammerad led eller ett belastat organ. En erfaren terapeut är tränad i att med sina händer registrera de olika avvikelser som kan uppstå i vävnadernas rörelsemönster. Terapeuten assisterar så att kroppen återgår till sina ursprungsrörelser. När vävnaden fungerar utifrån sina originalrörelser skapas bästa möjliga förutsättning för kroppen att börja läka sig själv. Klienter upplever ofta även en positiv reaktion i form av en känsla av lugn, bättre sömn, lägre stressnivå m.m efter behandlingen.

Behandlingen

Klienten är alltid påklädd under behandlingen. Terapeuten arbetar med sina händer med ett mycket lätt tryck på klientens kropp. Detta för att kunna avläsa de små rörelserna och ev vävnadsstörningar.

Vad kan behandlas?
Man kan behandla/lindra många av de problem som kan uppstå i kropp och psyke, några vanliga exempel är:
Huvudvärk, axel-, nack- och ryggbesvär, ledbesvär och whiplashskador, kronisk smärta och fibromyalgi.
Graviditetsbesvär såsom illamående och foglossningssmärta. Koncentrationssvårigheter, utmattningssymtom, tinnitus, magbesvär, nedstämdhet, sömnstörningar och stressrelaterade problem.
Kraniosakral Terapi kan användas som förebyggande, behandlande och rehabiliterande behandling.