Näringsterapi

Kroppen är en helhet, ett system sammansatt av flera kroppsfunktioner och organsystem som hela tiden är kopplade till varandra och som påverkas av kost, näringsstatus, fysisk aktivitet, stress, miljö, våra relationer, tankar, känslor och genetik.

Näringsterapi tillämpar kunskapen om hur kosten, vitaminer, mineraler, aminosyror, enzymer, fettsyror, antioxidanter m.m påverkar kroppens anatomi, fysiologi och biokemiska funktioner.

Kroppen har en stor självläkande förmåga om den bara får rätt förutsättningar.

Näringsterapi inriktar sig på människan i stället för sjukdomen och försöker hitta orsakerna till varför ohälsa har uppstått.

Att jobba med hälsa är en process och kan ta lite tid och några behandlingstillfällen.

Hur många tillfällen är svårt att säga på förhand men vi får göra en plan som passar dina behov.

 

Så här går det till

  • Du fyller i en hälsoutvärdering via analys.me. Hälsoutvärderingen är ett omfattande frågeformulär om dig och din hälsa som du fyller i på nätet hemma i lugn och ro innan du kommer till mig. Du får en länk till sidan när du bokat tid.
  • Hälsoutvärderingen innehåller bland annat frågor om dina symptom, tidigare behandlingar och sjukdomshistoria, eventuellt läkemedelsbehandling, intag av ev kosttillskott, din kosthållning, livsstil, miljö och mycket mer.
  • Har du provsvar från sjukvården som du vill att jag tar hänsyn till så ta med dom vid första besöket.

 

Vid konsultationstillfället

  • Under konsultationstillfället går vi tillsammans igenom din ifyllda hälsoutvärdering. Denna information ger mig vägledning om vad som kan vara orsaken till dina hälsoproblem och hur vi skall gå vidare
  • Granskning av din medicinska historia och ev bifogade provsvar
  • Översyn av din nuvarande kosthållning och ev intag av kosttillskott
  • Levande blodanlys
  • Torrblodsanalys
  • Frekvensmedicin

Jag knyter samman all information jag har samlat om dig och förklarar hur dina symptom kan hänga samman med exempelvis näringsobalanser, körtel- eller organfunktion, genetik, kost, stress eller livsstil. Vi tillsammans lägger upp ett personligt behandlingsprogram till dig gällande livsstil, kost och kosttillskott som du följer fram till vår nästa uppföljning.

Behandlingsprogrammet tillsammans med vad vi talat om får du översänt per mejl efter behandlingen.

 

Uppföljande konsultationer

Under pågående behandling är det nödvändigt med regelbundna uppföljningar där vi korrigerar din behandlingsplan så vi kan stödja din kropps läkningsprocess på bästa möjliga sätt. Här har du också möjlighet att få svar på eventuella frågor om din hälsa eller behandlingsplan som har dykt upp sedan senaste konsultationstillfället.

Det är lämpligt att ha en uppföljning ca 4 veckor efter ditt första konsultationstillfälle.

Analyser som utförs på plats kompletteras utifrån behov.