Varje människa är unik och din kropp och ditt nervsystem är din verklighet, därför arbetar vi utifrån detta. Två personer som vill nå samma mål kan behöva gå helt olika vägar, någon kan behöva lära sig att lösa upp det som hindrar medan en annan behöver förstå hur bra det kan bli och hur man skall förhålla sig för att nå målet.

Att du gör, känner och reagerar som du gör i olika situationer har alltid sina skäl, och alla gör vi alltid det som vi tror är bäst med den information och de beslutsprocesser vi har tillgång till. Om du nu vill bli bättre på att hantera en viss situation, behövs bättre beslutsprocesser och programmeringar.

Med rätt information, näring och en högre medvetandenivå i kroppen höjs energinivån och då klarar vi av att processa mer information.

Hur ofta skall jag gå på en Tuning behandling?

Jag rekommenderar tre behandlingar för att täcka in flera områden där du vill nå framgång, vissa områden kan vara korsrelaterade. Vid första gången hinner vi oftast med 1-2 målbilder. Vi upprepade tillfällen hinner vi med fler per tillfälle.

Det är sedan bra att ta en behandling en gång om året som att ’serva bilen’. Om det uppstår stora förändringar som påverkar livet under året så är det även bra att ta tag i det och lösa upp det som kan tänkas ligga i vägen för ett liv som du önskar det.

Jag har själv gått till Charlotte Kilman på Tuning® behandling och märkte direkt att detta är ett suveränt redskap!

Jag ville lära mig detta så att jag kan komma djupare och bidra än bättre till mina befintliga och kommande klienter.

Bakgrund varför jag arbetar med denna teknik

Den metod i som jag arbetar med är en lyckad blandning av osteopati, kraniosakral behandling, näringslära, akupunktur, homeopati, medicin och kinesiologi.

Hjärnan och nervsystemet kommunicerar ständigt med övriga kroppen, receptorer samlar information, nervceller skickar impulser och hjärnan bearbetar informationen. För att du alltid skall kunna ta emot, skicka, bearbeta och ge ut rätt signaler skall du vara i mental, fysisk och psykisk balans, vilket du uppnår när du har en sund livsstil och lär dig att hantera alla med och motgångar i livet på vinnande sätt.

Behandlingen kommunicerar med hjärnan

De innersta strukturerna i hjärnan, limbiska systemet mm, är mer känslostyrda än de yttre mer logiska delarna.

I samtalsterapier får man lära sig hur man skall tänka och agera i olika situationer och arbetar mer med de yttre strukturerna. TUNING vänder sig även till de inre delarna av hjärnan så att kroppen kan göra rätt utan att du behöver tänka på det. När hjärnan har de kopplingar och ledningar den behöver för att kunna reagera och kommunicera rätt i både med och motgång kan du hantera livet. Innan du når hit kan både dina tankar och känslor dra iväg och få dig att reagera på sätt som inte hjälper dig i din vardag.

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen är att bygga upp dig och din kropp samt stärka din intuition så att du kan göra rätt utan att du behöver tänka på det.

Om du måste tänka på att tänka positivt eller tänka på att välja rätt, kan du när du är trött, stressad eller upprörd glömma detta och råka göra fel. När du automatiskt gör rätt utan att du medvetet behöver tänka på det får du mer tid över till att tänka och göra det du verkligen vill.

Positiva programmeringar förstärks och de negativa kopplingarna medvetandegörs[/prix]I en TUNING behandling kan du få nya programmeringar som du behöver, dina positiva programmeringar förstärks och de negativa kopplingarna medvetandegörs, förändras eller löses upp, för att få hela ditt jag att arbeta mot samma mål.

Så länge som din kropp svarar att du inte förstår nyttan, inte kan, inte vill eller inte vet hur du skall göra något, kommer du att ha svårt att genomföra det du vill. När kroppen och nervsystemet istället säger att du vill, kan och vet hur du skall göra eller känna, får du lättare att nå dina mål.

För att säkerställa att de nya sanningarna som vi arbetar med i behandlingen fastnar i kroppen arbetar vi med kinesiologi och själva arbetsredskapet är en pärm som gås igenom under behandlingen.

Boka

Se prislistan för kostnad.